Tel nedir?

İnce, uzun silindir biçimine getirilmiş metal çubuk. Tel umumiyetle daire kesitli olup, kolay bükülebilir özelliktedir. Bükülemeyecek kadar kalın veya birçok telin birbirine sarılmasından meydana gelmişse bu tür tellere ya metal çubuk veya halat denir. Metal cinsine göre de isim alır. Alüminyum çubuk, bakır çubuk, çelik halat gibi.

Halatlar ince tellerin bir saç örgüsü gibi birbirine sarılmasından meydana gelir. Böylece kopma mukavemeti aynı kesitteki aynı malzemeden yapılmış bütün metal çubuktan daha fazla olur. Çelik halatlar vinçlerde, asma köprülerde, enerji nakil hatlarında bakır veya alüminyum malzeme şeklinde kullanılır. Çelik halatların mukavemetleri yanında bükülebilirliğinin de fazla olması ayrıca büyük bir avantajdır. Halatlar tamburlara, makaralara sarılarak muhafaza edilir ve bu şekilde kullanılır.

Teller dış tesirlerden korunmak üzere bazen çeşitli koruyucu maddelerle kaplanır. İnce bakır tellerden meydana gelen teller yalıtkan maddelerle kaplanırsa kablo denilen ve sanayide çok kullanılan bir tel türü elde edilmiş olur. Çok muhtelif kesit ve özelliklerde kablolar maksatlarına uygun yerlerde kullanılmaktadır.

Tel, metallerin soğuk çekme metoduyla imal edilir. Kesiti imal edilecek telden daha büyük olan metal çubuk döner kalıplardan geçirilerek çekilir. Kalıp çapına uyacak şekilde tel elde edilir. Daha ince tel elde etmek için seri halde gittikçe çapları küçülen kalıplardan çekilerek makaralara sarılır. Çok ince tellerin yapılışında kalıp olarak elmas kullanılır.

Sözlükte "tel" ne demek?

1. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne; telgraf sözcüğünün kısaltması.
2. Bu nesneden yapılmış ya da bu biçimde olan.
3. Kimi organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif.

Cümle içinde kullanımı

Gelin teli. Telgraf teli.

Tel kelimesinin ingilizcesi

adv. wire, wiry
n. string, fiber, fibre, chord, thread